Slovensky English Deutsch

Návod k použití

Rychlý návod

1. Výrobek vybalte z plastového sáčku až v autě.

2. Připevněte pomocí suchého zipu za držáky opěrky hlavy, madlo dveří nebo kdekoli jinde v automobilu, kde nebude bránit řidiči ve výhledu a bude volně viset v prostoru.

3. Regenerujte min. 1 x za 14 dnů, ve vlhkém počasí je ideální provést regeneraci 1 x týdně. Odstranění absorbované vlhkosti z výrobku je velmi jednoduché a provedete ji postupem popsaným dále.

Regenerace

Odstranění vlhkosti z výrobku vložením do mikrovlnné trouby:
K regeneraci lze použít pouze mikrovlnou troubu s otáčejícím se talířem jinak hrozí nebezpečí poškození výrobku i trouby.

A. Vložte výrobek na zcela čistý talířek, určený do mikrovlnky. Důležité! Suchý zip nechte volně ležet mimo textilní sáček.

B. Snižte výkon trouby na 650 W a nastavte čas na 1,5 minuty. Zapněte troubu. Po ukončení otevřete mikrovlnou troubu a počkejte 15 minut, než se odvětrá od vlhkosti a výrobek vychladne.

C. Poté nastavte čas na 1,5 minuty a postup opakujte ještě jednou.

Pozor!!! NIKDY NENASTAVUJTE DELŠÍ ČAS OHŘEVU. Před vyjmutím z trouby vyčkejte nejméně 15 minut!!
Výrobek bude mít vysokou teplotu a hrozí NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ.Doporučení

Pokud je to možné, vyvětrejte kabinu automobilu po ukončení jízdy tak, aby teplota v kabině klesla na teplotu venkovního vzduchu. Pokud do auta zatéká, je poškozeno potrubí topení nebo je interiér vozu provlhčený, může za extrémních podmínek dojít k zamlžení nebo zamrznutí skel.
V tomto případě je potřeba najít a odstranit závadu a FoggyStop regenerovat. FoggyStop nezabrání zamlžení, pokud po nastoupení do vozidla ihned nespustíte ventilaci.

Bezpečnost

VÝROBEK NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ MATERIÁLY, KTERÉ BY MOHLY PŮSOBIT NA LIDSKÉ ZDRAVÍ. Je přírodní, netoxický, nehořlavý a chemicky vysoce inertní. Chraňte výrobek před ostrými předměty. Pokud přece jen dojde k rozříznutí nebo protržení obalu a vysypání obsahu, vysajte automobil důkladně vysavačem. Výrobek není určen na hraní dětem a to i přesto, že se při běžné manipulaci nemůže nic stát. Malé děti by však mohly např. prokousávat obal. Pokud vozíte v automobilu děti do 6 let, umístěte výrobek mimo jejich dosah.

První pomoc

V případě požití nebo vdechnutí obsahu nedochází k ohrožení zdraví,
přesto je však nutné ihned navštívit lékaře, který určí další postup.V případě požití nebo vdechnutí obsahu nedochází k ohrožení zdraví, přesto je však nutné ihned navštívit lékaře, který určí další postup.


SignUs

Výrobce: Traiva s.r.o., Pohraniční 104, 703 00 Ostrava, Czech Republic
Obchodní podmínky | Informace o doručení | Bezpečnostní výrobky pro bezpečnost

Copyright TRAIVA (c)2011-2021