Cesky English Deutsch


Návod na použitie

Rýchly návod

1. Vybaľte z plastového vrecka až v aute.
2. Pripevnite pomocou suchého zipsu za držiaky opierky hlavy, madlo dverí alebo kdekoľvek inde v automobile, kde nebude brániť vodič vo výhľade a bude voľne visieť v priestore.
3. Pokiaľ bude koliesko indikátora vlhkosti s nápisom 50% ružovej, je možné, že za extrémnych podmienok dôjde k zahmleniu alebo vzniku námrazy na vnútornej strane okien. Ak bol výrobok používaný viac ako jeden mesiac a koliesko indikátora vlhkosti s nápisom 50% je ružové, je potrebné regenerovať náplň - odstrániť absorbovanú vlhkosť vo výrobku postupom vedeným v časti A. Regenerácia.

Popis funkcie

FoggyStop je inovatívny produkt zabraňujúci zahmlievaniu i vzniku námrazy na vnútornej strane skla automobilu. Už žiadne handričky, škrabky alebo spreje. FoggyStop automaticky udržuje vlhkosť vzduchu v aute pod rosným bodom a tak k zahmleniu alebo zamrznutiu srieňa nemôže dôjsť na základe fyzikálnych zákonov. FoggyStop možno ľahko pripevniť kdekoľvek v aute pomocou suchého zipsu. FogStop je vybavený tiež orientačným kolorimetrickými indikátorom vlhkosti. Náplň v produkte má životnosť 3 roky.

A. REGENERÁCIA

Pri rýchlej zmene vlhkosti v aute môže indikátor vlhkosti ukazovať vlhkosť nad 50% (koliesko zružovie). Ak bol výrobok používaný viac ako jeden mesiac a koliesko indikátora vlhkosti s nápisom 50% je viac ako 1 deň ružové, je potrebné regenerovať náplň - odstrániť absorbovanú vlhkosť vo výrobku.

1. Odstránenie vlhkosti z výrobku vložením do mikrovlnnej rúry: Vložíme na tanierik do mikrovlnnej rúry s nastavením na plný výkon a nastavíme čas na 2 minúty (pri výkone 800 W). Pozor! Pred vybratím z rúry počkajte najmenej 10 minút! Výrobok bude mať vysokú teplotu, NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA.
2. Odstránenie vlhkosti z výrobku vložením do elektrickej rúry: Nastavte termostat rúry na 150 stupňov C. Zapnite rúru a po dosiahnutí teploty výrobok vložte do rúry na 5 minút. Vypnite rúru a po 30-60 minútach vychladnutí vyberte z rúry za použitia kuchárske chňapky. Pozor! NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA. .

B. BEZPEČNOSŤ

VÝROBOK NEOBSAHUJE ŽIADNE MATERIÁLY, ktorý by mohol pôsobiť NA ZDRAVIE ĽUDÍ. Základom je špeciálne oxidovaný kremík, ktorý je netoxický, nehorľavý a chemicky vysoko inertný. Povrch náplne je až 800m2 / g čo pri hmotnosť náplne 140g predstavuje povrch 1.120.000 m2 pre zachytávanie vlhkosti. Výrobok má dvojitý obal, takže k vysypanie obsahu nemôže pri bežnom používaní dôjsť. Vyvarujte sa narážanie do výrovku ostrými predmetmi. Ak predsa len dôjde na narezanie obalu a vysypanie obsahu, vysajte automobil dôkladne vysávačom. Výrobok nie je určený na hranie deťom, napriek tomu, že sa pri bežnej manipulácii nemôže nič stať. Malé deti by však mohli napr prehrabávať obal. Ak vozíte v aute deti do 6 rokov, umiestnite výrobok tak, aby naň nemohli dosiahnuť.

PRVÁ POMOC

V prípade požitia alebo vdýchnutiu obsahu nedochádza k akútnemu ohrozeniu zdravia, napriek tomu je však nutné ihneď navštíviť lekára, ktorý určí ďalší postup.


SignUs Design by SignUs

Výrobce: Traiva s.r.o.Pohraniční 104, 703 00 Ostrava Czech Republic

Obchodné podmienky | Informácie o dorucení

Copyright TRAIVA (c)2011-2022